8/20/2010

Brisbenas Latviešu biedrība

Latviešu vēsture Kvīnslendā un Brisbenas biedrības pirmssākumi.

Adrese: Adolfs Lacis
Brisbane Latvian Association
19 Belleview Parade
Paddington QLD 4064


VALDES SASTĀVS:

Valdes priekšsēdis: Adolfs Lacis 04 0806 7063
Valdes priekšsēža vietniece: Irene Kukums
Kasiere: Maira Turaids (Zalite)
Sekretāre: Laima Aescht
Biedrības valde: Uldis Zodins
Revizijas Komiteja: Ingrida Birss